CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


PREZENTARE    1 octombrie 2020

Centrul de Informare şi Documentare Economică (CIDE) al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” - Academia Română, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti, scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată, art. 21 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 31 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, un post contractual vacant, de execuție, respectiv, redactor gradul IA cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, specialitatea cercetare documentară, cercetări bibliografice și producție redacțională în domeniul cercetării economice academice.
Detalii

Proces verbal selectie dosare, 21 oct 2020

Rezultat proba scrisa, 28 oct 2020

Rezultat proba interviu, 4 nov 2020

Rezultat final, 6 nov 2020