CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


Publicații neperiodice

Publicații neperiodice

Sinteze documentare şi cercetări bibliografice retrospective tematice realizate - la solicitarea institutelor din structura INCE - fie pentru susţinerea programelor de cercetare proprii ale institutelor, fie pentru susţinerea manifestărilor ştiinţifice (seminarii, reuniuni academice, sesiuni ştiinţifice, traduceri, retroversiuni şi altele) la care CIDE asigură cadrul organizatoric, metodologic şi logistic, potrivit profilului său de activitate.

Seria Neperiodice