CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


MISIUNE

MISIUNE

 

Centrul de Informare şi Documentare Economică (CIDE), unitate componentă a Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, asigură informarea şi documentarea cercetării ştiinţifice economice, editează şi valorifică - prin publicarea şi promovarea în mediile ştiinţifice din ţară şi străinătate - rezultatele cercetării din institutele componente ale INCE, prin publicarea unor lucrări fundamentale.

1. În conformitate cu programele proprii de cercetare, CIDE contribuie la repunerea în valoare a gândirii economice moderne şi contemporane, exploatarea automată a fondului bibliografic al Bibliotecii INCE, construirea sistemului intern de citări ale contribuţiilor cercetătorilor INCE la ştiinţa economică, construirea bazei documentare „Tezaur”, precum şi a colecţiei lucrărilor editate pentru valorificarea proiectelor realizate în cadrul competiţiilor naţionale  de proiecte prioritare şi de excelenţă.

2. Editarea de publicaţii primare de informare şi documentare economică pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate în institutele componente ale INCE: „Probleme economice” şi „Studii şi cercetări economice”, publicate online.

3. Editarea publicaţiilor institutelor componente ale INCE:

o       „Revista Română de Economie” – două apariţii susţinute de Institutul de Economie Naţională, indexată în 6 baze de date internaţionale;

o       „Romanian Journal of Economic Forecasting”, indexată ISI Thomson, patru numere şi supliment tematic, publicaţie a Institutului de Prognoză Economică;

4. CIDE este coorganizator principal al Conferinţei Internaţionale anuale a INCE – ESPERA, cu apreciate contribuţii şi importante participări tematice şi metodologice. CIDE  asigură documentarea, traducerea sau controlul ştiinţific al traducerilor în vederea publicării în reţeaua mondială de profil a comunicărilor, alcătuirea editorială şi complexul redacţional al materialelor de susţinere şi promovare a conferinţei  (program, materiale publicitare, corespondenţă naţională şi internaţională etc.).

5. Centrul de Informare şi Documentare Economică derulează anual schimburi operative de informaţii cu parteneri din ţară şi din străinătate, rezultatele cercetărilor INCE fiind astfel înscrise în circuitele informaţionale, iar baza sa documentară îmbogăţindu-se cu materialele primite la schimb.

6. Centrul de Informare şi Documentare Economică coordonează activitatea în regim editorial a INCE. Prin Editura Expert, editură a cercetătorilor institutului, fondată în anul 1992, sunt realizate preponderent lucrări consacrate cunoaşterii enciclopedice a României, economiei şi culturii, economiei sociale. Editura coordonează editarea revistei „Caiete Critice” a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă – Academia Română (12 apariţii/an).

7. Centrul „Pierre Werner” de Studii şi Documentare România-Luxemburg, care funcţionează din anul 1994 în cadrul INCE-CIDE, s-a constituit într-o instituţie recunoscută pe plan naţional şi internaţional de cooperare şi colaborare între România şi Marele Ducat de Luxemburg, şi nu numai, centrul găzduind, pe parcursul celor mai bine de două decenii de activitate, un număr impresionant de manifestări ştiinţifice. Centrul a fost vizitat în mai multe rânduri de înalţi demnitari europeni.

Centrul a emis – la 29 decembrie 2013, ziua centenarului naşterii lui Pierre Werner, membru de onoare al Academiei Române –, medalia aniversară, care a fost prezentată public în Adunarea Generală a Academiei Române din 15 ianuarie 2014, Ziua Culturii Naţionale. Medalia este decernată anual unor personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei din ţară şi din străinătate. Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate în cercetarea academică (noiembrie 2015), institutelor din structura INCE „C.C. KIRIŢESCU” le-a fost decernată medalia: