CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


PREZENTARE

PREZENTARE 

·        Organizare:

Centrul de Informare şi Documentare Economică – CIDE – este o unitate de cercetare şi informare-documentare în domeniul economiei, aflat în structura Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE) al Academiei Române.

CIDE a fost fondat în anul 1990 prin Decretul-lege nr.10/02.01.1990 de reorganizare a cercetării economice  din România în structura INCE. La 09.05.1990, prin HG nr. 505 a trecut, împreună cu INCE în întregul său în structura cercetării academice, prin apartenenţa la Academia Română.  

·        Date de autentificare

        Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti (http://www.ince.ro/cide)

        Statutul juridic: centru cu personalitate juridică în structura Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române

        Actul de înființare: Decret Lege nr. 10/1990

        Director: Prof. dr. Valeriu Ioan-Franc, membru corespondent al Academiei Române

        Adresa: Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, 050711 Bucureşti

        Telefon, fax: 0040-21-3182438, 0040-21-3182432, e-mail: cide90@gmail.com

·        Domeniul de specialitate

        Conform clasificării UNESCO: 53

        Conform clasificării CAEN: 7220 

·        Domenii de activitate:

Formarea  şi gestionarea bazelor de date şi informaţii bio-bibliografice; cercetări tematice bibliografice şi documentare retrospective; traduceri şi retroversiuni în folosul institutelor şi cercetătorilor din structura INCE; valorificarea prin publicare şi difuzare în mediile interesate din țară şi din străinătate a rezultatelor cercetării științifice academice în domeniul economiei; editarea de publicații primare şi secundare cu caracter informațional şi documentar.

·        Personalul de cercetare

        număr total de posturi 2015: 24

        posturi ocupate cu personal ştiinţific atestat (CS-CS1) 2015: 5, din care conducători de doctorat: 1; personal de specialitate documentare şi redacțional: 12