CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


Publicatii periodice

V. Axenciuc(2012), Produsul Intern Brut al Romaniei, 1962-2000, Vol.I - Sinteza seriilor de timp a indicatorilor globali, Editura Economica

V.Axenciuc(2012), Produsul Intern Brut al Romaniei, 1862-2000, Vol.II - Serii statistice seculare si argumente metodologice, Editura Economica

xxx(2016), Descompunerea si recompunerea structurilor industriale din Romania. Repere de strategie, CIDE-Academia Romana

xxx(2018), Convergenta economica si monetara a Romaniei cu Uniunea Europeana. Un demers necesar. Sinteza, CIDE-Academia Romana

xxx, Convergenta economica si monetara a Romaniei cu Uniunea Europeana. Un demers necesar, etapa I 2018, CIDE-Academia Romana

N.Pop, V.Ioan-Franc(2018), Romania in globalizare, CIDE-Academia Romana

N.Pop, V.Ioan-Franc(2018), Romania si adoptarea euro, CIDE-Academia Romana

E. Dijmarescu(coord), Sistemul financiar international in deriva?, CIDE-Academia Romana

E. Dijmarescu(coord), TRANSFORMAREA MONEDEI FIDUCIARE, CIDE-Academia Romana
E. Dijmarescu(coord), TRANSFORMAREA MONEDEI FIDUCIARE (II), CIDE-Academia Romana

xxx (2019), Piata muncii in Romania. Repere cantitative si calitative privind deficitul de forta de munca, CIDE-Academia Romana

J.Komlos(2019), Principiile economiei intr-o lume post-criza, CIDE-Academia Romana

Jean Vasile ANDREI, Luminiţa CHIVU, Valeriu IOAN-FRANC, Violeta SIMA, PRACTICI ŞI EXIGENŢE ĪN SCRIEREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, Editura EXPERT, 2020