CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


Colecţia Tezaur

 

Colecţia Tezaur    Cautare

 

Lucrari publicate de Centrul de Informare si Documentare Economică

Sinteza lucrarilor elaborate in Institutul National de Cercetari Economice

Cercetări de excelenţă
A. Programul "Contributii teoretice si practice la dezvoltarea
durabila a Romaniei in context european si mondial"

NOUA ENCICLOPEDIE A ROMÂNIEI.
Cunoaşterea enciclopedică a României

 

Sumar general

Index general

Volumul I

Volumul II

Volumul III

Volumul IV

Volumul V

Volumul VI

Volumul VII

Volumul VIII

Volumul IX

Volumul X

Volumul XI

Volumul XII

Volumul XIII

Volumul XIV

Volumul XV

Volumul XVI

Volumul XVII

Volumul XVIII

Volumul XIX

Volumul XX

Volumul XXI

Volumul XXII

Volumul XXIII

Volumul XXIV

Volumul XXV

Volumul XXVI

Volumul XXVII

Volumul XXVIII

Volumul XXIX

Volumul XXX

Volumul XXXI

Volumul XXXII

Volumul XXXIII

Volumul XXXIV

Volumul XXXV

Volumul XXXVI

Volumul XXXVII

Volumul XXXVIII

Volumul XXXIX

Volumul XL

Volumul XLI

Volumul XLII

Volumul XLIII

Volumul XLIV

Volumul XLV

Volumul XLVI

Volumul XLVII

Volumul XLVIII

Volumul XLIX

Volumul L

Volumul LI

Volumul LII

Volumul LIII

Volumul LIV

Volumul LV

Volumul LVI

Volumul LVII

Volumul LVIII

Volumul LIX

Volumul LX

Volumul LXI

Volumul LXII

Volumul LXIII

Volumul LXIV

Volumul LXV

Volumul LXVI

Volumul LXVII

Volumul LXVIII

Volumul LXIX

Volumul LXX

Volumul LXXI

Volumul LXXII

Volumul LXXIII

Volumul LXXIV

Volumul LXXV

Volumul LXXVI

Volumul LXXVII

Volumul LXXVIII

Volumul LXXIX

Volumul LXXX

Volumul LXXXI

Volumul LXXXII

Volumul LXXXIII

Volumul LXXXIV

Volumul LXXXV

Volumul LXXXVI

 

 

 

Volumul 1

Volumul 2

Volumul 3

Volumul 4

Volumul 5

Volumul 6

Volumul 7

Volumul 8

Volumul 9

Volumul 10

Volumul 11

Institutul National de Cercetari Economice 2006

Caiet de lucru 1 - Dezvoltarea generala

 

Institutul de Economie Nationala 2006 2007

Caiet de lucru 1.1 - Dezvoltarea generala

 

Institutul de Prognoza Economica 2006 2007 2009

Caiet de lucru 1.2 - Dezvoltarea generala

 

Institutul de Economie Agrara 2006 2007

Caiet de lucru 2 - Industria Romaniei

 

Institutul de Economie Mondiala 2006 2007

Caiet de lucru 2.1 - Industria Romaniei

 

Institutul de Cercetari pentru Calitatea Vietii 2007

Caiet de lucru 2.2 - Industria Romaniei

 

Centrul de Economia Industriei si Serviciilor 2006 2007 2009

Caiet de lucru 3 - Energie

 

Centrul de Cercetari Financiare si Monetare 2006 2007

Caiet de lucru 3.1 - Energie

 

 

Caiet de lucru 4 - Transporturi

 

B. Programul "Cercetare fundamentala de interes socio–economic – Ceres"

Caiet de lucru 4.1 - Transporturi

 

Lucrări apărute în volume editoriale:

Caiet de lucru 5 - Calitatea vietii

 

Institutul de Economie Nationala:

Caiet de lucru 6 - Agricultura si economie montana

 

Florin–Marius PAVELESCU – coordinator – Evaluări ale gradului de pregătire a firmelor româneşti în vederea integrării in Uniunea Europeană

Caiet de lucru 6.1 - Agricultura si economie montana

Caiet de lucru 6.2 - Agricultura si economie montana

 

Constantin CIUTACU, Luminiţa CHIVU – Evaluări şi analize economice ale ajutoarelor de stat − Definire. Politici. Rezultate

Caiet de lucru 7 - Forta de munca

 

Gheorghe ZAMAN, Valentina VASILE – Evoluţii structurale ale exportului în România

Caiet de lucru 8 - Lucrari enciclopedice si monografice

 

Gheorghe ZAMAN, Valentina VASILE — coordonatori – Evoluţii structurale ale exportului în România. Model de prognoză a exportului şi importului pe ramuri CAEN

Caiet de lucru 8.1 - Lucrari enciclopedice si monografice

 

Mircea CIUMARA, Constantin CIUTACU — coordonatori – Inflaţia în România – Modelarea fenomenului inflaţionist

Caiet de lucru 8.2 - Lucrari enciclopedice si monografice

 

Mircea CIUMARA, Constantin CIUTACU — coordonatori – Inflaţia în România – Scenarii privind evoluţia şi convergenţa stabilităţii economice. Restructurarea economică şi stabilitatea preţurilor

Caiet de lucru 8.3 - Lucrari enciclopedice si monografice

 

Valentina VASILE, Gheorghe ZAMAN— coordonatori – Migraţia forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a României – Abordări teoretico–metodologice. Sistem de indicatori şi modele de analiză

Caiet de lucru 8.4 - Lucrari enciclopedice si monografice

 

Florin-Marius PAVELESCU – coordonator – Capitalul uman şi performanţa economică

Caiet de lucru 9 - Demografie

 

Institutul de Prognoza Economica:

 

Elena PELINESCU – coordonator – Cursul de schimb şi competitivitatea. Experienţe naţionale şi perspective europene

 

 

 

Lucrări apărute în periodice:

 

INCE

·         Florin CIUTACU – Drepturile şi structurile de proprietate. Reglementări juridice, în: Probleme economice 88-89 2003

 

IEN

·         Steliana SANDU – Integrarea cercetării-dezvoltării şi inovării din România în spaţiul european al cercetării, în: Probleme economice 27 2002 

·         Maria POENARU – Fundamente economice ale protecţiei sociale în România în contextual integrării europene, în: Probleme economice 28-30 2002

·         Constantin CIUTACU, Luminiţa CHIVU - România şi modelul european de agricultură şi de dezvoltare a spaţiului rural, în: Probleme economice 31 2002

·         Ioan BRATU – Creşterea performanţelor sistemului instituţional – premisă a dezvoltării durabile a economiei româneşti şi integrării ei în Uniunea Europeană, în: Probleme economice 32-33 2002

·         Gheorghe DOBRE – Relaţiile comerciale externe româno - vest-europene (UE) la sfârşitul secolului XX , în: Probleme economice 36 2002

·         Camelia CĂMĂŞOIU – Mecanismele de piaţă în sprijinul transpunerii în România a standardelor UE de protecţie a mediului, în: Probleme economice 37 2002

·         Luminiţa CHIVU, Constantin CIUTACU, Valeriu IOAN-FRANC – Modele de agricultură şi politici agricole, în: Probleme economice 47 2003

·         Victor PLATON, Roxana MAZILESCU – Beneficii ale adoptării legislaţiei europene de protecţia mediului, în: Probleme economice 50 2003

·         Maria POENARU, Constantin GRIGORESCU, Constanţa PETCU – Finanţarea protecţiei sociale în ţările member ale UE şi în România, în: Probleme economice 54 2003

·         Gheorghe DOBRE – Relaţiile comerciale externe româno - vest-europene (UE) în secolul XX, în: Probleme economice 55 2003

·         Ioan BRATU, Mihai ION - Examinarea cerinţelor principale privind îmbunătăţirea mediului economic-social românesc şi perfecţionărilor impuse actualului sistem instituţional, în: Probleme economice 67 2003

·         Camellia CĂMĂŞOIU, Simona POPESCU, Ramona CERNAT, Cristian PANĂ - Protecţia apei - reducerea poluării cu ajutorul instrumentelor economice, în: Probleme economice 68 2003

·         Steliana SANDU, Zizi GOSCHIN, Andreea Clara MUNTEANU – Cercetarea ştiinţifică – efecte economico-sociale în România, în: Probleme economice 69 2003

·         Camelia CĂMĂŞOIU, Simona FRONE, Ramona CERNAT, Cristian PANĂ – Identificarea decalajelor dintre România şi ţările membre UE în privinţa instrumentelor economice de protecţie a mediului, în: Probleme economice 73 2003

·         Steliana SANDU. Valeriu IOAN-FRANC, Andreea-Clara MUNTEANU – Decalajele inovaţionale dintre România şi ţările UE, în: Probleme economice 75 2003

·         Diana PREDA - Impactul preaderării asupra circulaţiei forţei de muncă în România. Procese şi tendinţe contradictorii, în: Probleme economice 76 2003

·         Gheorghe DOBRE - Investiţii în economia naţională şi împrumuturi străine contractate de România în secolul al XX-lea, în: Probleme economice 80 2003

·         Maria POENARU, Constantin GRIGORESCU, Maria MOLNAR, Constanţa PETCU - Prestaţiile sociale în ţările membre ale Uniunii Europene şi în România, în: Probleme economice 81-82 2003

·         Ioan BRATU, Mihai ION – Disfuncţionalităţi instituţionale vs ridicarea performanţelor activităţii economico-sociale, în: Probleme economice 91 2003

·         Diana PREDA - Capitalul social - rol şi funcţii în modernizarea relaţiilor industriale, în: Studii şi cerctări economice 4 2003

·         Steliana PERŢ, Valentina VASILE, Raluca NEGRUŢ, Petru MAZILESCU - Procese, fenomene caracteristice şi tendinţe ale circulaţiei forţei de muncă în România, în: Studii şi cerctări economice 6-7 2003

·         Ioan BRATU, Mihai ION - Rolul statului în orientarea şi controlul activităţii economico-sociale - principalele tendinţe pe plan mondial, în: Probleme economice 96 2004

·         Steliana SANDU, Andreea MUNTEANU – Avantaje şi disparităţi în domeniul resurselor umane din C-D în România comparativ cu alte ţări, în: Probleme economice 100 2004

·         Maria POENARU, Constantin GRIGORESCU, Constanţa PETCU - Direcţii de acţiune, măsuri şi instrumente de îmbunătăţire a funcţionalităţii şi eficienţei sistemelor de protecţie socială în România, în: Probleme economice 101 2004

·         Steliana PERŢ, Valentina VASILE, Florin-Marius PAVELESCU, Liviu VASILE – Circulaţia forţei de muncă - scenarii, posibile evoluţii, în: Probleme economice 102-103 2004

·         Ioan BRATU – Metode utilizabile pentru eficientizarea sistemului instituţional românesc, în: Probleme economice 107 2004

·         Victor PLATON, Andreea TURDEANU, Andrei ROTARU – Analiza cost-beneficiu a adoptării acquis-ului comunitar de mediu, în: Probleme economice 108-109 2004

·         Camelia CĂMĂŞOIU, Simona FRONE, Ramona CERNAT, Cristian PANĂ – Costurile şi beneficiile respectării condiţiilor de mediu ale Uniunii Europene - Studiu de caz: protecţia apei, în: Probleme economice 110 2004

·         Constantin CIUTACU, Luminiţa CHIVU – Direcţii de reconstrucţie a politicilor agricole româneşti şi a celor comunitare, în: Probleme economice 119 2004

 

 

IPE

·         Dorin JULA – coordonator proiect, Carmen Beatrice PĂUNA. Ileana DUMITRESCU Strategii pe termen mediu şi lung privind dezvoltarea regională în România, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, în: Probleme economice 51 2003 

·         Cornelia SCUTARU – coordonator proiect, Bianca PĂUNA – Modelarea efectelor aderării la Uniunea Europeană asupra variabilelor de politică bugetară, în: Probleme economice 87 2003

·         Cornelia SCUTARU, Dinu MARIN, Stelian STANCU, Roxana CIUMARA, Petre FOMIN – Evaluarea competitivităţii produselor şi sectoarelor industriale româneşti pe pieţele internaţionale, în: Probleme economice 95 2003

·         Lucian-Liviu ALBU – coordonator proiect, Elena PELINESCU – Simularea dinamicii unor indicatori macroeconomici pe termen mediu, în: Probleme economice 106 2004

·         Cornelia SCUTARU – coordonator proiect, Bianca PĂUNA – Politici macroeconomice - criterii de performanţă, în:  Probleme economice 118 2004

·         Cristian STĂNICĂ, Lucian Liviu ALBU, Mariana NICOLAE, Mihaela IONESCU, Petre CARAIANI, Carmen UZLĂU – Model de estimare a PIB-ului lunar, în: Probleme economice 148 -2005

·         Lucian Liviu ALBU, Mariana NICOLAE, Dalina ANDREI, Petre CARAIANI, Carmen UZLĂU – Estimarea corelaţiilor macroeconomice pe baza datelor trimestriale, în: Probleme economice 149 2005

 

 

IEM

·         Colectiv – Piaţa internă unică, în: Probleme economice 22-23 2002

·         Virginia CÂMPEANU – Viitorul Uniunii Europene la orizontul anului 2010, în: Probleme economice 24 2002

·         Cornel ALBU - coordonator – Evoluţii ale politicii comerciale a Uniunii Europene, în: Probleme economice 25-26 2002

·         Virginia CÂMPEANU - coordonator – Concurenţa şi ajutoarele de stat în Uniunea Europeană, în: Probleme economice 56-57 2003

·         Eugen ANDREESCU - coordonator – Efectele lărgirii spre Est asupra Uniunii Europene, în: Probleme economice 88 2003

·         Virginia CÂMPEANU - coordonator – Comensurarea şi evaluarea decalajelor economice în perspectiva integrării, în: Probleme economice 59-60 2003

·         Simona POLADIAN - coordonator – Reforma internă a Uniunii Europene, în: Probleme economice 61-63 2003

·         Ecaterina STĂNCULESCU - coordonator – Politica regională, în: Probleme economice 64-66 2003

·         Constantin CIUPAGEA - coordonator – Procese definitorii şi tendinţe în integrarea economică europeană. Strategii de dezvoltare economică a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, în: Studii şi cercetări economice
8 2003

·         Constantin CIUPAGEA - coordonator – Fundamentarea teoretico-metodologică a evaluării costurilor şi beneficiilor integrării în uniunea monetară europeană, în: Probleme economice 111 2004

·         Virginia CÂMPEANU - coordonator – Comensurarea şi evaluarea decalajelor economice în perspectiva integrării, în: Probleme economice 113 2004

·         Constantin CIUPAGEA - coordonator – Abordări teoretico-metodologice privind costurile şi beneficiile integrării României în Uniunea Europeană, în: Probleme economice 116 2004

·        Constantin CIUPAGEA - coordonator – Modelarea scenariilor pentru strategia economică de integrare, în: Probleme economice 117 2004

 

 

IEA

·         Ioan DAVIDOVICI - coordonator – Politica agricolă comună şi perspectivele probabile de evoluţie, în: Probleme economice 43 2002

·         Ioan DAVIDOVICI - coordonator – Analiza sistemului agroalimentar românesc, în: Probleme economice 52-53 2003

·         Colectiv – Priorităţile politicilor agricole şi rurale româneşti în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, în: Probleme economice 112 2004

 

 

CCFM

·         Mihail DIMITRIU - coordonator – Elaborarea modulului arhitectural şi configuraţional al sistemului financiar, în: Probleme economice 48 2003

·         Napoleon POP – Deficitul bugetar ca resursă economică, în: Probleme economice 124 2004

·        Colectiv Reconstrucţia instituţională şi instrumentală a sistemului financiar românesc în perspectiva integrării în UE, în: Studii şi cercetări economice 3-4  2004 

 

 

CEIS

·         Colectiv Formularea ipotezelor şi construirea scenariilor privind evoluţia în perspectiva anului 2010 a industriei româneşti şi a ramurilor industriale, în: Studii şi cercetări economice 9-10 2003

·         Corneliu RUSSU, Nicoleta HORNIANSCHI, Mihaela MATEESCU – Evaluarea competitivităţii produselor şi sectoarelor industriale româneşti pe pieţele internaţionale, în: Probleme economice 49 2003

·         Marius BULEARCĂ – Detalierea programului de acţiune pentru aplicarea politicii industriale preconizate, în: Probleme economice 114-115 2004

·         Marius BULEARCĂ – Identificarea factorilor de competitivitate ai economiei naţionale, în: Probleme economice 137-139 2004

·         Marius BULEARCĂ – Analiza SWOT a domeniilor şi sectoarelor economiei naţionale, în: Probleme economice 140-141 2004

·         Colectiv Elemente definitorii ale planului naţional de dezvoltare 2007-2013, în: Probleme economice 214-217 2006

 

 

C. ESEN - Evaluarea Stării Economiei Naţionale

 

 

ESEN 1: Un proiect deschis „Evaluarea Stării Economiei Naţionale”

 

 

·         Sumar general

 

 

ESEN 2: „Probleme ale integrării României în Uniunea Europeană. Cerinţe şi evaluări”

 

 

1.       Probleme ale integrării României în Uniunea Europeană. Cerinţe şi evaluări

2.       Issues on Romania’s Integration into the European Union. Requirements and Evaluation

3.       Analiză comparativă a stadiului negocierilor în vederea aderării la Uniunea Europeană a statelor candidate din Europa Centrală şi de Est

4.       Impactul adoptării acquis-ului comunitar privind politica comercială comună, în perspectiva aderării la UE

5.       Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar privind politicile comerciale în domeniul produselor agroalimentare

6.       Impactul adoptării politicii agricole comune (PAC) asupra pieţei principalelor produse agroalimentare româneşti

7.       Politica industrială în perspectiva aderării la UE

8.       Politica energetică în perspectiva aderării la UE

9.       Sistemul impozitelor şi taxelor în Uniunea Europeană şi în România - Acad. Iulian Văcărel

10.    Piaţa unică europeană şi impactul politicilor comunitare

11.    Societatea civilă în faţa globalizării - Acad. Vasile Stănescu

12.    Inflaţie-sustenabilitate-integrare

13.    Revoluţia financiară mondială - implicaţii pentru România - Prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu

14.    Integrarea statisticii româneşti în sistemul statistic european

15.    Analiza structurală a sistemului de companii româneşti din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană

16.    Convergenţe legislative şi instituţionale ale sectorului agroalimentar

17.    Restructurarea pieţelor principalelor produse agroalimentare

18.    Evoluţia sectorului agroalimentar în România - convergenţe multicriteriale cu UE

19.    Condiţionalităţi ale politicilor agricole şi alimentare

20.    Priorităţile politicilor rurale româneşti în condiţiile negocierii dosarului agricol al aderării la Uniunea Europeană

21.    Impactul politicilor agricole asupra gospodăriei rurale

22.    Zonele libere şi parcurile industriale în perspectiva integrării economice - Dr. Virginia Câmpeanu

23.    Cercetare-dezvoltare-inovare şi societatea informaţională

24.    Dezvoltarea regională şi integrarea europeană

25.    Competitivitatea agriculturii şi integrarea în UE

26.    Fundamentarea politicilor de dezvoltare regională. Analiza SWOT şi cooperarea transfrontalieră

27.    Tendinţe în reglementarea multilaterală a fluxurilor internaţionale de servicii şi de investiţii directe. Incidenţe asupra integrării României în Uniunea Europeană

28.    Liberalizare, integrare şi sistemul industrial - Acad. Aurel Iancu

29.    Implicaţii economice ale transpunerii legislaţiei Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului - Dr. Victor Platon

30.    Ocuparea forţei de muncă din perspectiva racordării la coordonatele strategiei europene pentru ocupare (SEO) - Dr. Steliana Perţ

31.    Universităţile româneşti în faţa integrării în spaţiul european de învăţământ superior Prof. univ. dr. Mihai Korka

32.    Implicaţii ale adoptării acquis-ului comunitar pentru comerţul cu servicii al României

33.    Bugetul pe programe multianual - Concepţii, reglementări, rezultate, perspective - Acad. Iulian Văcărel

34.    Orientări actuale privind reformele în domeniul social în vederea compatibilizării cu UE

35.    Evoluţia sistemului bancar românesc în perspectiva aderării la Uniunea Europeană - Prof. univ. dr. Lucian C. Ionescu

36.    Impactul societăţilor transnaţionale asupra economiei mondiale - Dr. Maria Cartas

37.    Proiectarea unor modele de funcţionare a pieţei forţei de muncă în românia compatibile cu cerinţele integrării europene

38.    Uniunea Europeană în labirintul viitorului - probleme de fond - Acad. Paul Mircea Cosmovici

39.    Deblocarea financiară în România în contextul pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană

40.    Drepturile şi structurile de proprietate. Reglementări juridice

41.    Probleme ale integrării României în Uniunea Europeană. Cerinţe şi evaluări - Sinteză 2001-2002

42.    Issues on Romania’s integration into the European Union. Requirements and evaluation - 2001-2002 synthesis