CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


Publicatii periodice
Probleme economice. Saptamânal de informare si documentare economica primara cu aparitie neîntrerupta din anul 1990. Sunt prezentate sub forma unor brosuri (caracterizate cu ISBN) tematice, în cadrul unei colectii de periodice (caracterizate prin ISSN), teme propuse de cercetatorii din institutele din structura INCE, în principal secvente partiale de valorificare a unor cercetari cuprinse fie în programele de cercetare anuale ori multianuale, precum si din planurile de pregatire individuala ale doctoranzilor care deruleaza stagiul doctoral la scoala doctorala a Academiei Române (SCOSSAR). Din anul 2013 publicatia apare în format electronic, fara o periodicitate bine stabilita.
Studii si cercetari economice. Publicatie lunara de valorificare a rezultatelor cercetarii stiintifice academice în domeniul stiintelor economice, cu aparitie neîntrerupta din anul 1990, prin care se difuzeaza în mediile interesate concluzii si fundamentari selectate din studiile cuprinse în programul de cercetare al INCE. Din anul 2013 publicatia apare în format electronic, fara o periodicitate bine stabilita.