CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE ECONOMICA

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"


New Page 1

 

·                   Laureaţii Nobel în economie. Dezvoltarea limbajului economic noţional naţional. Programul a fost inaugurat în anul 1996 prin pregătirea editării în limba română a discursurilor de recepţie şi a bibliografiilor generale ale laureaţilor Nobel în economie, precum şi alcătuirea unui glosar de termeni referitori la concepte şi categorii economice noi, introduse în literatura economică de laureaţii Nobel, care să constituie, pe parcursul dezvoltării proiectului, un dicționar economic contemporan cu caracter de crestomaţie economică. Programul se derulează sub coordonarea acad. Viorel Barbu, acad. Mugur C. Isărescu, acad. Tudorel Postolache.

·                   Epistemologia roegeniană. Publicarea în limba română a întregii opere a savantului american de origine română Nicholas Georgescu-Roegen în colecţia Biblioteca Băncii Naţionale a României (7 volume cu 11 cărţi), în coordonarea acad. Aurel Iancu şi prof. dr. Gheorghe Dolgu, membru de onoare al Academiei Române.

·                   Un secol de gândire economică în România – 1918-2018. Proiect de cercetare consacrat repunerii în circuit a valorilor gândirii economice româneşti şi a evaluării contribuţiilor contemporane ale cercetării academice în domeniu. Programul are în vedere cercetări bibliografice tematice retrospective privind: publicistica economică românească începând cu anul 1918; activitatea de studii doctorale din România în  aceeaşi perioadă; evocarea marilor economişti români; alcătuirea Cărţii albe a cercetării economice româneşti şi a dicţionarului Who’s Who al cercetării academice din România.